Tulkkaus ja etätulkkaus

Etätulkkausta järjestetään kaikille tulkkauspalvelun asiakkaille heidän näin halutessaan nyt korona-aikana kaikissa niissä tilanteissa joihin etätulkkaus soveltuu. Tulkki ja asiakas ovat tällöin toisiinsa yhteydessä etäyhteydellä tietokoneen, tablettilaitteen tai puhelimen välityksellä. Asiakas tilaa tulkin normaalisti Kelasta. Kun tulkki on välitetty asiakkaalle, sopivat asiakas ja tulkki etätulkkaukseen liittyvistä teknisistä asioista. Sovittavia asioita on esimerkiksi millä laitteella ja ohjelmalla yhteys otetaan, kuka lähettää tarvittavan linkin yhteyden muodostamiseen. Tarvittaessa annamme tästä lisätietoa, ole yhteydessä toimisto@tulkkausilona.fi tai puhelin 0503034133.

Lisätietoja Kelan sivuilta voit katso täältä

Papunetin kuvilla kuvitettua materiaalia etätulkkauksesta sivuilta täältä

Sclera-kuvilla kuvitettua materiaalia etätulkkauksesta löytyy täältä

(Päivitetty 5.5.2020.)

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalvelun järjestäminen kuuluu Kansaneläkelaitokselle. Kela järjestää tulkkausta vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevan lain nojalla. Kelan järjestämä tulkkauspalvelu tilataan Kelan välityskeskuksesta.

Muiden lakien nojalla tulkkausta järjestävät mm. viranomaiset, oppilaitokset, sairaalat, virastot, järjestöt, yhteisöt ja kunnat. Tulkkauksen järjestäjänä voi olla myös yksityinen taho kuten esimerkiksi yritys tai yksityinen henkilö. Tilaaja voi sopia tulkkauksesta ottamalla yhteyden suoraan TulkkausILONAan.

Tulkkausta tarvitaan asioiden hoitamiseen kaikissa elämän eri tilanteissa: terveydenhuollon käynteihin, virastoasiointeihin, juhliin ja harrastuksiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Tulkkausta järjestetään niin teatteriesityksiin kuin seminaareihin ja ystävien ja sukulaisten tapaamiseen.

Paritulkkausta käytetään ajallisesti pitkäkestoisissa tai muutoin vaativissa tulkkaustilanteissa laadukkaan palvelun takaamiseksi. Paritulkin käytöstä sovitaan aina erikseen.

Kansaneläkelaitoksen tulkkauspalvelupäätöksen saaneella on mahdollista saada tulkkauspalvelua myös ulkomaanmatkalle. Matkaa varten tulee kuitenkin hakea erillinen päätös Kansaneläkelaitoksen vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Opiskelua varten tulkkaus anotaan erikseen opiskelujen keston ajaksi. Opiskeluun liittyvää tulkkauspalvelua on oikeus saada niin paljon kuin henkilö sitä opinnoistaan selviytyäkseen tarvitsee. Opiskelutulkkaukseen kuuluu oppituntien tulkkauksen lisäksi kaikkien opiskeluun liittyvien tilanteiden tulkkaus. Tällaisia ovat esimerkiksi harjoittelujaksot ja retket. Opiskelutulkkaus tehdään usein paritulkkauksena.