Tulkkaus

Tulkkausta tarvitaan asioiden hoitamiseen kaikissa elämän eri tilanteissa jos yhteistä kieltä tai kommunikaatiota ei ole. Tulkki mahdollistaa asiakkaan itsenäisen toimimisen yhteiskunnassa. Tulkkaustilanteessa tulkataan kaikki mitä tilanteessa keskustellaan. Tulkki ei ota osaa keskusteluun, on vaitiolovelvollinen ja noudattaa työssään tulkkien ammattieettistä säännöstöä. Asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä opastus tulkinpalvelun käyttöön kuuluu myös tulkin työhön.

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalvelun järjestää Kansaneläkelaitos. Palvelua ohjaa laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelasta ja päätöksen jälkeen tulkki tilataan Kelan välityskeskuksesta.

TulkkausILONA Oy järjestää tulkkausta myös muille tahoille eri lakien perusteella. Sairaalat, viranomaiset, oppilaitokset, virastot, järjestöt ja kunnat voivat tilata tulkin ottamalla suoraan yhteyttä TulkkausILONAan. Tulkkauksen järjestäjänä voi olla myös yksityinen taho kuten yritys tai yksityinen henkilö. Toteutamme esimerkiksi tapahtumatulkkauksia.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää toimisto@tulkkausilona.fi.