Puhevammaisten tulkkaus

Puhevammaisten tulkkauksessa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Näitä keinoja ovat esimerkiksi tukiviittomat, eleet ja ilmeet, esineet, piirtäminen, erilaiset kuvat, selkokielinen viestintä sekä sana- ja lauselistat. Tulkilla voi olla käytössään kynä ja paperi tai tietokoneella toimiva kuvakirjoitusohjelma.

Asiakkailla voi olla käytössään kommunikoinnin apuvälineitä, esimerkiksi kommunikointikansio, sanalista tai tabletilla toimiva kommunikointiohjelma.

Puhevammaiselle tulkkauksessa korostuu asiakkaan ja tulkin välinen yhteistyö. Puhevammaiselle asiakkaalle voidaan perustaa tulkkilista, sillä tulkkaukseen liittyy erityisiä tarpeita, erilaisia kommunikointikeinoja ja niiden yhdistelmiä. Tulkkilistan tulkit ovat perehtyneet asiakkaan kommunikointikeinoihin.

Puhevammaisten tulkin työhön kuuluu tulkkaamisen lisäksi myös asiakkaan kommunikaatiomateriaalin tuottaminen ja päivittäminen. Pienimuotoinen materiaalin tuottaminen ja päivittäminen hoituu Kelan järjestämän tulkkauspalvelun kautta. Suurempia päivityksiä varten tulee asiakkaan hakea kommunikaatio-ohjauspäätös oman kotikuntansa sosiaalitoimistosta.