Opetus

Järjestämme kuntien maksamaa, sopeutumisvalmennuksena toteutettavaa viittomien opetusta perhe- ja ryhmäperheopetuksena. Päätös opetukseen tulee hakea asiakkaan kotikunnan sosiaalitoimesta. Opetus on päätöksen saaneille ilmaista. 

TulkkausILONAsta voi tilata myös muut tahot viitotun puheen ja viittomakommunikaation opetusta. Opetamme myös muita puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Muita tahoja voivat olla oppilaitos, järjestö ja yhdistys. 

Meiltä voi tilata luennon tai infotuokion esimerkiksi osaksi työpaikkan palaveria. Voimme tulla kertomaan tulkkauspalvelusta, kuulo- ja puhevammaisten asiakkaiden kohtaamisesta tai eri kommunikointimenetelmistä. Luentojen tai opetusten kesto ja sisältö sovitaan tilaajan tarpeen mukaan ja ne voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.