Kuulovammaisten tulkkaus

Kuulovammaisille henkilöille tulkataan eri menetelmin. Viittomakielen tulkkaus tarkoittaa kuuron ja kuulevan henkilön välistä tulkkausta. Viittomakielen tulkkauksessa TulkkausILONAssa käytetään kielipareja suomalainen viittomakieli–suomen kieli ja suomalainen viittomakieli–englanti.

Kuuroutuneille asiakkaille tulkkaamme viitotulla puheella, jossa viittomat tuotetaan suomen kielen mukaisesti. Tulkkaus voi olla myös puheentoistoa huonokuuloiselle asiakkaalle. Tämä tarkoittaa, että kolmannen osapuolen puhetta toistetaan selkeällä äänellä asiakkaan lähellä.