Kuulonäkövammaisten tulkkaus

Kuulonäkövammaisten asiakasryhmä on monipuolinen ja kommunikaatiomenetelmiä on erilaisia.

Kuurosokeiden asiakkaiden kanssa viitomme taktiilisti eli kädestä käteen tai esimerkiksi kapeaan näkökenttään. Tulkin työhön kuuluu kielellisen tulkkauksen lisäksi liikkumisen opastusta ja ympäristön kuvailua. Kuvailussa voi käyttää sosiaalisia pikaviestejä eli kosketukseen perustuvia haptisia merkkejä.