Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjausta järjestämme henkilölle, jolla on puheen tuottamisessa ja/tai ymmärtämisessä ongelmia. Ohjauksen avulla asiakkaalle etsitään sopiva kommunikointimenetelmä ja vahvistetaan valitun menetelmän käyttöä. Kommunikaatio-ohjaukseen voivat osallistua myös muut asiakkaan arjessa mukana olevat henkilöt. Kommunikaatio-ohjaus toteutetaan sopeutumisvalmennuksena, jota haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta.