Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjausta järjestämme henkilölle, jolla on puheen tuottamisessa ja/tai ymmärtämisessä ongelmia. Ohjauksen avulla asiakkaalle etsitään sopiva kommunikointimenetelmä ja vahvistetaan valitun menetelmän käyttöä. Kommunikaatio-ohjaukseen voivat osallistua ihmiset, jotka ovat tekemisissä puhevammaisen henkilön kanssa hänen arjessaan.

Kommunikaatio-ohjaus toteutetaan sopeutumisvalmennuksena, johon asiakas hakee päätöksen oman kotikuntansa sosiaalitoimistosta. Kommunikaatio-ohjaus on päätöksen saaneille ilmaista.