Tulkkaus

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalvelun järjestäminen kuuluu Kansaneläkelaitokselle. Kela järjestää tulkkausta vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevan lain nojalla. Kelan järjestämä tulkkauspalvelu tilataan Kelan välityskeskuksesta.

Muiden lakien nojalla tulkkausta järjestävät mm. viranomaiset, oppilaitokset, sairaalat, virastot, järjestöt, yhteisöt ja kunnat. Tulkkauksen järjestäjänä voi olla myös yksityinen taho kuten esimerkiksi yritys tai yksityinen henkilö. Tilaaja voi sopia tulkkauksesta ottamalla yhteyden suoraan TulkkausILONAan.

Tulkkausta tarvitaan asioiden hoitamiseen kaikissa elämän eri tilanteissa: terveydenhuollon käynteihin, virastoasiointeihin, juhliin ja harrastuksiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Tulkkausta järjestetään niin teatteriesityksiin kuin seminaareihin ja ystävien ja sukulaisten tapaamiseen.

Paritulkkausta käytetään ajallisesti pitkäkestoisissa tai muutoin vaativissa tulkkaustilanteissa laadukkaan palvelun takaamiseksi. Paritulkin käytöstä sovitaan aina erikseen.

Kansaneläkelaitoksen tulkkauspalvelupäätöksen saaneella on mahdollista saada tulkkauspalvelua myös ulkomaanmatkalle. Matkaa varten tulee kuitenkin hakea erillinen päätös Kansaneläkelaitoksen vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Opiskelua varten tulkkaus anotaan erikseen opiskelujen keston ajaksi. Opiskeluun liittyvää tulkkauspalvelua on oikeus saada niin paljon kuin henkilö sitä opinnoistaan selviytyäkseen tarvitsee. Opiskelutulkkaukseen kuuluu oppituntien tulkkauksen lisäksi kaikkien opiskeluun liittyvien tilanteiden tulkkaus. Tällaisia ovat esimerkiksi harjoittelujaksot ja retket. Opiskelutulkkaus tehdään usein paritulkkauksena.

› Tulkkauspalvelun lait