Palvelut

Yrityksemme tarjoaa tulkkauspalvelua kuulo- ja kuulonäkövammaisille sekä puhevammaisille asiakkaille. Tarjoamme tulkkauspalveluiden lisäksi opetusta, kommunikaatio-ohjausta sekä koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Korona-aikana teemme myös etätulkkausta.

Kaikki tulkkimme ovat vaitiolovelvollisia ja noudattavat tulkkien ammattieettistä säännöstöä.