Opiskelijoiden työharjoittelu

TulkkausILONAssa tulkkiopiskelijat pääsevät turvallisesti tutustumaan tulkin työhön. Kaikki tulkkimme ovat käyneet työnohjaajakoulutuksen. Jokaiselle harjoittelijalle nimetään vastuuohjaaja, jonka kanssa käydään ohjaus- ja palautekeskustelut. Tarjoamme eripituisia ja erisisältöisiä harjoittelupaikkoja sekä viittomakielen että puhevammaisten tulkkiopiskelijoille. Harjoittelupaikkoihin voi hakea toistaiseksi.

Opiskelijat voivat ehdottaa TulkkausILONAlle opinnäytetyön aiheita. Opinnäytetöiden tilaajina olemme samalla opinnäytetyön työelämän ohjaajina.

Harjoitteluun hakeminen

Laadi vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi, tavoitteistasi ja harjoittelun laajuudesta sekä toiveestasi harjoittelun ajankohtaan. Liitä hakemukseesi CV sekä vapaamuotoinen esittely itsestäsi, jossa kerrot esimerkiksi hallitsemistasi tulkkausmenetelmistä.