Mielenkiintoinen haastattelu luettavaksi

27.09.2013

Puhevammaisen henkilöhaastattelu Kaupunkilehden sivulla 4.

http://www.kaupunkilehti.fi/web/pdf/2013_38/index.html