Tulkkiemme Reeta Ahosillan ja Katja Honkaselän opinnäytetyö palkittiin stipedillä

22.12.2012

Tulkkimme Reeta Ahosilta ja Katja Honkaselkä valmistuivat Humanistisesta ammattikorkeakoulustaViittomakielialan tulkkitoiminnan ylemmästä ammattikorkeakoulusta 21.12.2012. Ahosillan ja Honkaselän opinnäytetyö "Tulkkaustilanteissa koettujen ongelmien ratkaisumallien kehittäminen" palkittiin stipedillä, perusteluina olivat: "Innovatiivinen ja alalla laajasti hyödynnettävissä oleva opinnäytetyö."